Ζητούνται εχέμυθα, δραστήρια και σοβαρά άτομα

Published: 15 March 2019
This advertisement is expired and no longer valid
No image loaded at Daxi.re

free

Town: CY,Limassol
75

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Άνοιγμα θέσεων για άτομα από 18 – 35 ετών σε εταιρία στη Λεμεσό. Ζητούνται εχέμυθα, δραστήρια και σοβαρά άτομα με μερική ή/και καθόλου πείρα για πλήρες ή μερική απασχόληση.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο πριν από την 30 Μαρτίου και μόνο με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο depart947@gmail.com.

Similar Items