Ζητείται άτομο χωρίς άλλη εργασία

Published: 19 April 2019
This advertisement is expired and no longer valid
No image loaded at Daxi.re

free

Town: CY,Limassol
212

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Ζητείται άτομο σε ιδιωτική εταιρεία. Ο υποψήφιος/α θα επιλεχθεί από την διοίκηση μέχρι και την 06/05/2019.

Ζητείται άτομο χωρίς άλλη εργασία, ενθουσιώδη και οργανωτικό.

Αποστολή αιτήσεων στο obsdepart@gmail.com

Κωδικός θέσης: LTQ1

Similar Items