Πρεσβευτής Πελατών (Client Ambassador)

Published: 26 March 2018
This advertisement is expired and no longer valid
No image loaded at Daxi.re

free

Town: CY,Limassol
138

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στον χώρο του Marketing & Πωλήσεων στην Λεμεσό, ζήτα να καλύψει 3 νέες θέσεις για μεγάλους τοπικούς και διεθνής πελάτες στα τμήματα:

• Marketing

• Sales

• Public Relationship

• Customer Service

Αυτό που θέλουμε από ένα υποψήφιο είναι:

• Καλές επικοινωνιακές Ικανότητες

• Ηγετικές & Οργανωτικές Ικανότητες

• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

• Ευχάριστη Προσωπικότητα

• Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων

• Άμεση διαθεσιμότητα

Η εταιρία προσφέρει:

• Οργανωμένο και Φιλικό περιβάλλον

• Συνεχή Εκπαίδευση με Personal Training

• Συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια

• Προοπτικές ανέλιξης σε Διοικητικές θέσεις

• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης, Μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω Email στο Recruitinglimassol@gmail.com

Με κωδικό CY1

Θα δοθεί προτεραιότητα στους άμεσα διαθέσιμους υποψήφιους με τους οποίους θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς μέχρι στις 2/4/18

Similar Items