Καθηγητές από όλες τις ειδικότητες Academynet

Published: 17 July 2018
This advertisement is expired and no longer valid
No image loaded at Daxi.re

€ 500,00

Town: CY,Nicosia
101

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Καθηγητές από όλες τις ειδικότητες – Φοιτητικές Εργασίες –Academynet

Το φοιτητικό φροντιστήριο Academynet ζητά σύναψη συνεργασίας με υψηλά εξειδικευμένους και καταρτισμένους επιστήμονες για την υποστήριξη στη συγγραφή φοιτητικών εργασιών, που να διαθέτουν:

• πτυχίο ΑΕΙ

• μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό δίπλωμα

• άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

• προϋπηρεσία στην υποστήριξη συγγραφής φοιτητικών εργασιών

Ενδεικτικά, ζητούνται καθηγητές από τις κάτωθι ειδικότητες:

Οικονομετρίας, Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών επιστημών, Δομικών Έργων, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Ηλεκτρολογίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Τοπογραφίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Γεωπονίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Ψηφιακής Τεχνολογίας, Digital Marketing, Χρηματοοικονομικών, Λογιστικής, Μάρκετινγκ, Συστημάτων Πληροφοριών και Διοίκησης (MIS), Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών (CIS), Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνιών, Ναυτιλιακών, Φιλολογίας, Φυσικής Αγωγής, Πολιτικοί μηχανικοί, Χημικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, Μηχανικοί περιβάλλοντος, κτλ.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://academynet.edu.gr/career/

Similar Items