Δραστηριοποίηση στην έρευνα αγοράς

Published: 23 May 2019
No image loaded at Daxi.re

free

Town: CY,Limassol
189

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Εταιρία με δραστηριοποίηση στην έρευνα αγοράς και πωλήσεων επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο για την θέση του διαχειριστή της ομάδας πωλήσεων.

Στα πλαίσια της δυνατότητας όλοι οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν αμέσως, η εταιρεία θα δέχεται βιογραφικά μέχρι και την 18/06

Για την κάλυψη της θέσης απαιτείται:

Γνώση Ελληνικής γλώσσας(προφορικώς και γραπτώς)

Μερική γνώση Αγγλικής γλώσσας

Απολυτήριο Λυκείου

Μερική γνώση σύγχρονης τεχνολογίας

Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαρακτήρας που θα εμπνέει εμπιστοσύνη

Για υποβολή αιτήσεων: limassol.recruitment@gmail.com

Similar Items