Απρίλιος-Ζητούνται άτομα με δυναμική προσωπικότητα

Published: 28 March 2019
No image loaded at Daxi.re

€ 1.000,00

Town: CY,Limassol
105

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Σε περίοδο δύο βδομάδων σε ιδιωτική επιχείρηση στη Λεμεσό θα πραγματοποιούνται συνεντεύξεις για τη θέση του εμπορικού αντιπρόσωπου λιανικών πωλήσεων.

Καλούνται άτομα με δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια λόγου κυρίως στα ελληνικά (γραπτώς και προφορικώς) για άμεσο ξεκίνημα σε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον.

Εmail: limassolinterviews@gmail.com

CODE: bA3

Similar Items