Έλεγχος λογοκλοπής - ACADEMYNET

Published: 23 April 2019
This advertisement is expired and no longer valid
No image loaded at Daxi.re

free

Town: CY,Nicosia
113

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Η Academynet έχει στη διάθεση της ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα ελέγχου λογοκλοπής στο οποίο εμφανίζονται: 1. Τα σημεία όπου εντοπίζεται ολική αντιγραφή (100% plagiarism), 2. Τα αποσπάσματα που εμφανίζουν μερική αντιγραφή και το ποσοστό της αντιγραφής από την αντίστοιχη πηγή. Μετά την υποβολή του ελέγχου λογοκλοπής, σας αποστέλλουμε την έκθεση στην οποία εμφανίζονται λεπτομερώς όλα τα σημεία που αποτελούν προϊόν ολικής και μερικής λογοκλοπής, όπως και το συνολικό ποσοστό.

Οποιαδήποτε φοιτητική εργασία κι αν έχετε αναλάβει και δεν είστε σίγουροι για το ποσοστό λογοκλοπής που εμφανίζει, επικοινωνήστε μαζί μας. Η Academynet σας δίνει αξιόπιστη ενημέρωση για τον βαθμό εγκυρότητας της εργασίας σας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Academynet στο info@academynet.edu.gr ή καλέστε στο 6970445824.

https://academynet.edu.gr

Similar Items