Έγγραφα για Εργασία - Academynet

Published: 23 April 2019
This advertisement is expired and no longer valid
No image loaded at Daxi.re

free

Town: CY,Nicosia
114

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Έγγραφα για Εργασία

Στην Academynet διαθέτουμε την πείρα, τις γνώσεις και τις τεχνικές προκειμένου να αναλάβουμε να συγγράψουμε τα απαιτούμενα έγγραφα για εργασία που αποτελούν καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή σας.

Βιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitae)

Ενισχύουμε την ελκυστικότητα της υποψηφιότητας σας παρέχοντας σας ένα προσεγμένο και επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα πείθοντας τον υποψήφιο εργοδότη σας για την καταλληλότητα σας.

Αυτοπεριγραφική Έκθεση για βιογραφικό

Στην Academynet συγγράφουμε μοναδικές και πρωτότυπες αυτοπεριγραφικές εκθέσεις για τον καθένα σας ώστε να ξεχωρίσετε από το πλήθος των υποψηφίων.

Συνοδευτική επιστολή (Cover Letter)

Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα σας και την ελκυστικότητα της υποψηφιότητας σας μέσω της σύνταξης μοναδικών συνοδευτικών επιστολών για κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε.

Συστατική Επιστολή (Reference Letter)

Διαθέτουμε τη δεξιοτεχνία ώστε να σας προσφέρουμε καλογραμμένες, πρωτότυπες και στοχευμένες συστατικές επιστολές που επικυρώνουν την αξία και την αποτελεσματικότητα σας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Academynet στο info@academynet.edu.gr ή καλέστε στο 6970445824.

https://academynet.edu.gr

Similar Items