ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1960 - REPUBLIC OF CYPRUS 1960

Published: 20 October 2018

€ 400,00

Town: CY,Limassol
233

Contacts

This phone number is verified

Description

Φάκελλος με τα πρώτα γραμματόσημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Official first day cover envelope with the first stamps of the Republic Of Cyprus. Официальный первый день обложка конверт с первой марки Республики Кипр.

Similar Items