Αιτήσεις για σπουδές στο εξωτερικό - Academynet

Published: 23 April 2019
This advertisement is expired and no longer valid
No image loaded at Daxi.re

free

Town: CY,Nicosia
240

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Αιτήσεις για σπουδές στο εξωτερικό - Academynet

Η Academynet αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της αίτησης σας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως επίσης και τη συγγραφή όλων των συνοδευτικών εγγράφων για σπουδές στο εξωτερικό, τα οποία αποτελούν καθοριστικό κριτήριο εισδοχής. Επισημαίνεται ότι πλήθος από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που σας προτείνουμε είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ειδικότερα σας παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

• Παρουσίαση όλων των αγγλόφωνων προγραμμάτων που προσφέρουν τα πανεπιστήμια, με βάση τις απαιτήσεις σας (οικονομική δυνατότητα, γεωγραφική τοποθεσία, διάρκεια σπουδών, προθεσμία υποβολής της αίτησης, προϋποθέσεις εισαγωγής) μέσω έκθεσης που συντάσσουμε ειδικά για εσάς.

• Καθοδήγηση στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος σπουδών και πανεπιστημίου με βάση τις επιθυμίες και τους επαγγελματικούς σας στόχους

• Υποστήριξη στη συμπλήρωση και ολοκλήρωση της αίτησης

• Πληροφόρηση για τις υποτροφίες που προσφέρουν ορισμένα πανεπιστήμια και τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης για τη συγκεκριμένη υποτροφία

• Επιλογή ειδικότητας με βάση τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις κλίσεις σας μέσω του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Horizon

• Συγγραφή των συνοδευτικών εγγράφων (Personal Statements, Statement of Purpose, Motivation letter, Curriculum Vitae, Letter of recommendation, Reference Letter)

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Academynet στο info@academynet.edu.gr ή καλέστε στο 6970445824.

https://academynet.edu.gr

Similar Items