Έγγραφα για σπουδές - Academynet

Published: 23 April 2019
This advertisement is expired and no longer valid
No image loaded at Daxi.re

free

Town: CY,Nicosia
256

Contacts

This phone number is untrusted

Description

Έγγραφα για σπουδές - Academynet

την Academynet διαθέτουμε την απαιτούμενη πείρα, τις γνώσεις και τις τεχνικές προκειμένου να αναλάβουμε να συγγράψουμε όλα τα έγγραφα για σπουδές που αποτελούν καθοριστικό κριτήριο αξιολόγησης για την επιλογή σας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης σας και για τη λήψη υποτροφίας. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν τα πανεπιστήμια υπέβαλλαν τους υποψηφίους σε συνέντευξη ώστε να προβούν στην τελική επιλογή των φοιτητών τους. Όμως, η διαδικασία της συνέντευξης τείνει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με τα παρακάτω έγγραφα:

Personal Statement

Συγγράφουμε το Personal Statement σας προσανατολισμένοι στα ισχυρά σας σημεία και τις ικανότητες σας. Χρησιμοποιούμε τις απαραίτητες τεχνικές προκειμένου να σας διαφοροποιήσουμε από τη μάζα των υποψηφίων που διαθέτει παρόμοια προσόντα με τα δικά σας.

Statement of Purpose

Συντάσσουμε μοναδικά, ελκυστικά και στοχευμένα Statements of Purpose προκειμένου να ξεχωρίσετε ανάμεσα σε πλήθος υποψηφίων που πληρούν στον ίδιο βαθμό με εσάς τα κριτήρια που θέτουν τα πανεπιστήμια.

Motivation letter

Αυξάνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες επιτυχίας της αίτησης σας μέσω της σύνταξης ενός εξαίρετου motivation letter το οποίο θα σας κάνει να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψήφιους.

Curriculum Vitae

Διαθέτουμε τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές προκειμένου να προβάλλουμε μόνο εκείνα τα στοιχεία που θα ενδιέφεραν τους αξιολογητές της επιτροπής και που θα σας διέκριναν από τους συνυποψήφιους σας.

Letter of recommendation

Έχουμε την πείρα και τις γνώσεις ώστε να παρουσιάσουμε με δεξιοτεχνία τα δυνατά σας σημεία προκειμένου να πείσουμε την επιτροπή των πανεπιστημίων για την πραγματική υπόσταση των ικανοτήτων σας.

Reference Letter

Συγγράφουμε μοναδικά και πρωτότυπα reference letters για τον καθένα σας με τρόπο έτσι ώστε να είναι απολύτως προσανατολισμένα στα ισχυρά σημεία της προσωπικότητάς σας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Academynet στο info@academynet.edu.gr ή καλέστε στο 6970445824.

https://academynet.edu.gr

Similar Items